Załączniki do postu:
{files}

Dyrektor  Zespołu Szkół im.ks.Prałata S. Sudoła w Dzikowcu w porozumieniu  z Organem Prowadzącym informuje, że Przedszkole Samorządowe w Dzikowcu zawiesza  działalność do 15 maja 2020 r.

 

podstawa prawna:

paragraf 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz.U. z  2003 r. ,Nr 6, poz. 69 z późn.zmianami)

paragraf 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji  Narodowej z dnia 11 marca  2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia  funkcjonowania jednostek systemu oświaty w  związku z zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz.410)

paragraf 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z  dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek sysremu  oświaty w  związku z  zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 ( Dz.U. poz. 493)

                                                   Justyna Mytych, dyrektor ZS


Wstawił: Irena Blat, 2020-05-05 16:34