Załączniki do postu:
{files}

Wykaz

dodatkowych dni wolnych od zajęć

 dydaktyczno-wychowawczych

w roku szk. 2018/2019

( podstawa prawa: Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego  z dnia 11 sierpnia  2017 r. (Dz .U. z 2017 r. poz. 1603),

Data

 

10,11,12 kwietnia 2019

Egzamin gimnazjalny

15,16,17 kwietnia 2019

Egzamin ósmoklasistów

2 maja 2019

 

18 czerwca 2019

 

 

 

 

Szkoła w tych dniach zapewnia uczniom zajęcia opiekuńcze.


Wstawił: Izabela Stęga, 2018-09-02 21:28