Załączniki do postu:
{files}

 

Image

W ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" na lata 2016-2020, Priorytet 3: Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych" biblioteka Zespołu Szkół w roku 2018 otrzymała środki finansowe na zakup książek. W ramach programu zakupione zostały nowości wydawnicze ( książki niebędące podręcznikami) na sumę 15 000 zł ,które wzbogaciły zasób biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i jednocześnie służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

Po otrzymaniu dotacji w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" szkoła mogła zaplanować zakup książek. O ich tytułach zdecydowali uczniowie, nauczyciele oraz rodzice, przeprowadzone zostały bowiem ankiety na temat książek, jakie chcieliby, aby zostały zakupione. Zadaniem uczniów było podanie na karcie wyborczej trzech tytułów książek. Najmłodszym w wyborze  książek pomagali rodzice. Tak powstała lista książek, uwzględniająca zainteresowania czytelnicze uczniów, uzupełniona o propozycje nauczycieli.Bibliotekarz przeprowadził wnikliwą analizę księgozbioru  biblioteki szkolnej. Cenną wskazówką były również wypowiedzi uczniów na temat ich zainteresowań przekazywane podczas rozmów i porad czytelniczych w bibliotece szkolnej.

Dzięki otrzymanym środkom finansowym biblioteka została doposażona w lektury szkolne oraz nowości wydawnicze. Jest wśród nich m.in."Harry Potter" , seria"Magiczne drzewo", "Opowieści z Narnii", " Mikołajek", "Nela mała podróżniczka", "Igrzyska śmierci", "Władca pierścieni". Zakupiono także pozycje z literatury metodycznej i psychologiczno- pedagogicznej, kilka książek popularnonaukowych oraz komiksów. Zakupione pozycje cieszą się zainteresowaniem.

Uczniowie i nauczyciele zostali zapoznani z harmonogramem imprez czyelniczych organizowanych w roku szk. 2018/2019 przez bibliotekę szkolną.

Zapraszamy wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców do biblioteki szkolnej!

                                bibliotekarz szkolny


Wstawił: Irena Blat, 2018-10-03 20:13