Załączniki do postu:
{files}
Planowane terminy spotkań z rodzicami ( wywiadówek) w roku szk. 2018/2018
 
21 listopada 2018 ( śródokresowa)
30 stycznia 2019 ( półroczna)
28 marca 2019 ( śródokresowa)

Wstawił: Izabela Stęga, 2018-10-04 22:04